Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 89 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
35. Then that sheep, taking with him other sheep, went to those which had wandered. And afterwards began to kill them. They were terrified at his countenance. Then he caused those which had wandered to return; who went back to their fold.

And that sheep took other sheep with it, and came to those erring sheep; and then it began to kill them, and the sheep feared its countenance; and thus that sheep brought back those erring sheep, and they returned to their folds.

And that sheep took other sheep with it, and came to those sheep which had fallen away, and began to slay them; and the sheep feared its presence, and thus that sheep brought back those sheep that had fallen away, and they returned to their folds.

Då tog detta får med sig andra får och gick til dem, som hade afvikit, Och började sedan att döda dem. De blefvo förskräckta för dess ansigte. Då förmådde dem det, hvilka hade afvikit, at återvända, och de gingo tillbaka till sin fålla.

Då tog detta får med sig andra får och gick til dem, som hade afvikit, Och började sedan att döda dem. De blefvo förskräckta för dess ansigte. Då förmådde dem det, hvilka hade afvikit, at återvända, och de gingo tillbaka till sin fålla.Previous Chapter

Parallel Translations
89 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET