Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 89 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
38. Then that sheep, their conductor, who became a man, was separated from them, and died. All the sheep sought after him, and cried for him with bitter lamentation.

And this sheep which led them, and which became a man, was separated from them, and reposed [in death]; and all the sheep sought it, and cried over it exceedingly.

Then that sheep, their leader which had become a man, withdrew from them and fell asleep, and all the sheep sought it and cried over it with a great crying.

Då skildes det fåret ifrån dem, hvilket varit deras anförare och blifvit menniska, och dog. Alla fåren sökte efter detta och ropade efter detsamma med bitter klagan.

Då skildes det fåret ifrån dem, hvilket varit deras anförare och blifvit menniska, och dog. Alla fåren sökte efter detta och ropade efter detsamma med bitter klagan.Förra Kapitlet

Parallel Translations
89 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET