Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 89 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
45. Then their Lord sent the former sheep again to a still different sheep, (115) and raised him up to be a ram, and to conduct them instead of that sheep who had laid aside his glory.

(115) David.

And the Lord of the sheep sent that sheep to another sheep, and exalted it to become a buck, and to lead the sheep in the place of that sheep which had deserted his honor.

And the Lord of the sheep sent the lamb to another lamb and raised it to being a ram and leader of the sheep instead of that ram which had †forsaken its glory†.

Då skickade Herren det förra fåret åter till ett annat får ***) och upphöjde detsamma till en vädur, som skulle anföra dem i stället för det får, hvilket hade åsidosatt sin herrlighet.

***) David.

Då skickade Herren det förra fåret åter till ett annat får ***) och upphöjde detsamma till en vädur, som skulle anföra dem i stället för det får, hvilket hade åsidosatt sin herrlighet.

***) David.Previous Chapter

Parallel Translations
89 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET