Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 89 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
53. He sent also many others to them, to testify, and with lamentations to exclaim against them.

And he sent many other sheep to those sheep to admonish them, and to lament over them.

And many other sheep He sent to those sheep to testify unto them and lament over them.

Han sände äfven många andra till dem, att bära vittnesbörd och med jämmerklagan ropa emot dem.

Han sände äfven många andra till dem, att bära vittnesbörd och med jämmerklagan ropa emot dem.Förra Kapitlet

Parallel Translations
89 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET