Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 89 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
63. and according to the number I will cause a recital to be made before me, how many they have destroyed of their own heads, and how many they have delivered up to destruction, that I may have this testimony against them; that I may know all their proceedings; and that, delivering the sheep to them, I may see what they will do; whether they will act as I have commanded them, or not.

And according to the number recite before me how many they have destroyed of their own account and how many were given them for destruction, that this may be a testimony for me against them, that I may know every deed of the shepherds to give them over, and may see what they do, whether they do my commands which I have commanded them or not.

And read out before me by number how many they destroy, and how many they deliver over for destruction, that I may have this as a testimony against them, and know every deed of the shepherds, that I may comprehend and see what they do, whether or not they abide by my command which I have commanded them.

och öfver antalet skall jag låta göra en berättelse för mig, huru många de hafva förgjort efter sin egen vilja, och huru många de hafva öfverlemnat åt förstörelsen, på det jag må hafva detta vitnesbörd emot dem; att jag må veta alla deras åtgärder och få se, hvad de vilja göra, då jag öfverlemnat fåren åt dem, antingen de vilja handla, såsom jag befallt dem, eller icke.

och öfver antalet skall jag låta göra en berättelse för mig, huru många de hafva förgjort efter sin egen vilja, och huru många de hafva öfverlemnat åt förstörelsen, på det jag må hafva detta vitnesbörd emot dem; att jag må veta alla deras åtgärder och få se, hvad de vilja göra, då jag öfverlemnat fåren åt dem, antingen de vilja handla, såsom jag befallt dem, eller icke.Previous Chapter

Parallel Translations
89 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET