Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 89 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
66. so that very many of them were devoured and swallowed up by lions and tigers; and wild boars preyed upon them. That tower they burnt, and overthrew that house.

And the lions and the tigers devoured and swallowed the greater part of those sheep, and the wild boars devoured with them; and they burned that tower and demolished that house.

And the lions and tigers eat and devoured the greater part of those sheep, and the wild boars eat along with them; and they burnt that tower and demolished that house.

så att många af dem blefvo förtärda och uppslukade af lejon och tigrar och vildsvin röfvade dem. De uppbrände tornet och kastade huset omkull.

så att många af dem blefvo förtärda och uppslukade af lejon och tigrar och vildsvin röfvade dem. De uppbrände tornet och kastade huset omkull.Förra Kapitlet

Parallel Translations
89 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET