Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 89 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
69. More, however, than was ordered, every shepherd killed and destroyed. Then I began to weep, and was greatly indignant, on account of the sheep.

And each one killed and destroyed more than was ordered him; and I began to cry and to lament exceedingly concerning those sheep.

And each one slew and destroyed many more than was prescribed; and I began to weep and lament on account of those sheep.

Likväl dödade och förödde hvarje herde flera, än som var befaldt. Då började jag att gråta och harmades högeligen för fårens skull.

Likväl dödade och förödde hvarje herde flera, än som var befaldt. Då började jag att gråta och harmades högeligen för fårens skull.Förra Kapitlet

Parallel Translations
89 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET