Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 9 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. You have made all things; you possess power over all things; and all things are open and manifest before you. You behold all things, and nothing can be concealed from you.

Rev. 4:11. Hebr. 4:13

Thou hast made all things and all power is with thee, all things are open before thee and uncovered, and thou seest all things and nothing can hide itself from thee.

Rev. 4:11. Hebr. 4:13

Thou hast made all things, and power over all things hast Thou: and all things are naked and open in Thy sight, and Thou seest all things, and nothing can hide itself from Thee.

Rev. 4:11. Hebr. 4:13

Du har gjort all ting, du äger makt öfver all ting; och all ting äro öppne och uppenbare för dig. Du ser all ting, och ingenting kan blifva doldt för dig.

Upp. 4:11. Hebr. 4:13

Du har skapat allt, och herraväldet öfver allting är hos dig. Allt är aftäckt och uppenbart för dig, och du ser allt, och intet förmår dölja sig för dig.

Upp. 4:11. Hebr. 4:13Previous Chapter

Parallel Translations
9 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET