Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 9 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
8. They have gone together to the daughters of men; have lain with them; have become polluted; And have discovered crimes (11) to them.

(11) Discovered crimes. Or, "revealed these sins" (Charles, p. 70).

And they have gone together to the daughters of men and have slept with them, with those women, and have defiled themselves, and have revealed to them these sins.

And they have gone to the daughters of men upon the earth, and have slept with the women, and have defiled themselves, and revealed to them all kinds of sins.

De hafva tillsammans begifvit sig till menniskornas döttrar, hafva beblandat sig med dem, och blifvit besmittade. Och hafva gjort dem bekanta med brott.

Och de hafva tillsammans gått till människornas döttrar och sofvit hos dem, kvinnorna, och orenat sig och uppenbarat för dem dessa synder.Previous Chapter

Parallel Translations
9 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET