Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 90 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
22. And he spoke to the man who wrote in his presence, who was one of the seven white ones, saying, Take those seventy shepherds, to whom I delivered up the sheep, and who receiving them killed more of them than I commanded.

And he said to that man who wrote before him, who was one of the six white ones, and said to him: "Take those seventy shepherds to whom I have delivered the sheep, and taking them, they of their own account killed more than I had commanded them."

And He said to that man who wrote before Him, being one of those seven white ones, and said unto him: "Take those seventy shepherds to whom I delivered the sheep, and who taking them on their own authority slew more than I commanded them."

Och han talte till mannen, som skref i Hans närvaro, hvilken var en af de sju hvita, sägande: tag dessa sjuttio herdar, åt hvilka jag har öfverlemnat fåren och hvilka, sedan de emottagit dem, hafva dödat flere af dem, än jag befalde.

Och han sade till den som skref inför honom och som var en af de sju vise: Tag de sjuttio herdarna, åt hvilka jag öfverantvardat fåren och som själfrådigt dödat flera, än jag befallt.Previous Chapter

Parallel Translations
90 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET