Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 90 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
26. At that time likewise I perceived, that one abyss was thus opened in the midst of the earth, which was full of fire. And to this were brought the blind sheep; which being judged, and found guilty, were all thrust into that abyss of fire on the earth, and burnt. The abyss was on the right of that house.

And I saw at that time that an abyss like it was opened in the middle of the earth, which was full of fire, and they brought those blinded sheep, and they all were judged and were found to be sinners, and were thrown into the abyss of fire and burned; and this abyss was to the right of that house.

And I saw at that time how a like abyss was opened in the midst of the earth, full of fire, and they brought those blinded sheep, and they were all judged and found guilty and cast into this fiery abyss, and they burned; now this abyss was to the right of that house.

På samma tid blef jag likaledes varse, att en afgrund sålunda öppnades i midten af jorden, hvilken var som full af eld. Och till denna bragtes de blinda fåren, hvilka, sedan de blifvit dömda och funna brottsliga, blefvo alla kastade i jordens af eld lågande afgrund, och brunno. Afgrunden var till höger om huset.

Och då såg jag hur ett dyligt svalg, i jordens midt, uppläts, fullt af eld, och de affälliga fåren blefvo framförda och dömda och befunna skyldiga och kastade i den brinnande afgrunden, och de brunno. Men det djupet (3) var till höger om den byggnaden (4).Previous Chapter

Parallel Translations
90 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET