Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 90 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
28. I stood beholding him immerge that ancient house, while they brought out its pillars, every plant in it, and the ivory infolding it. They brought it out, and deposited it in a place on the right side of the earth.

And I stood looking till he enveloped that old house, and they took out all the pillars, and all the planks and the ornaments of that house were wrapped in with it, and they brought it out and put it in one place, on the right [i.e. south] of the earth.

And I stood up to see till they folded up that old house; and carried off all the pillars, and all the beams and ornaments of the house were at the same time folded up with it, and they carried it off and laid it in a place in the south of the land.

Jag stod och såg honom försänka det gamla huset, medan de förde ut dess pelare, hvarje telning deri och allt elfenben, som derpå fanns. De utförde detta och ställde det på ett ställe på jordens högra sida.

Och jag stod upp för att se hur han täckte öfver den gamla byggnaden och huru alla pelarna buros bort. Och alla bjälkarna och prydnaderna blefvo samtidigt öfverhöljda och bortförda och lagda på ett ställe i landets sydliga del.Previous Chapter

Parallel Translations
90 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET