Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 90 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
29. I also saw, that the Lord of the sheep produced a new house, great, and loftier than the former, which he bound by the former circular spot. All its pillars were new, and its ivory new, as well as more abundant than the former ancient ivory, which he had brought out.

And I saw the Lord of the sheep till he produced a new house, larger and higher than that first, and put it in the place of the first, which had been enveloped, and all its pillars were new, and the ornaments new and larger than of the first old one, which he had removed, and all the sheep were in its middle.

And I saw till the Lord of the sheep brought a new house greater and loftier than that first, and set it up in the place of the first which had beer folded up: all its pillars were new, and its ornaments were new and larger than those of the first, the old one which He had taken away, and all the sheep were within it.

Jag såg äfven, att fårens Herre frambragte ett nytt hus, stort och högre än det förra, hvilket han inskränkte inom det förra kretsformiga stället. Alla dess pelare voro nya och dess elfenben nytt samt i större överflöd än det förra gamla elfenbenet, hvilket de hade fört ut.

Och jag såg hur fårens Herre ditskaffade en ny byggnad, större och högre än den första, och uppreste den på samma plats, där den första stått. Alla dess pelare voro nya, likaså dess prydnader, och större än den gamlas, hvilka man fört bort, och alla fåren voro därinne.Previous Chapter

Parallel Translations
90 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET