Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 90 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
32. The sheep were all white, with wool long and pure.

But those sheep were all white, and their wool large and clean.

And those sheep were all white, and their wool was abundant and clean.

Fåren voro alla hvita med lång och ren ull.

Och alla de fåren voro hvita och deras ull tät och ren.Förra Kapitlet

Parallel Translations
90 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET