Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 90 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
36. I likewise perceived that the house was large, wide, and extremely full.

And I saw that that house was large and broad and exceedingly full.

And I saw that that house was large and broad and very full.

Jag märkte likaledes, att huset var stort, vidt, och ytterst uppfyldt.

Och jag såg, att det huset var stort och rymligt och öfverfullt.Förra Kapitlet

Parallel Translations
90 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET