Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 90 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
41. Afterwards I wept abundantly, nor did my tears cease, so that I became incapable of enduring it. While I was looking on, they flowed on account of what I saw; for all was come and gone by; every individual circumstance respecting the conduct of mankind was seen by me.

And then I cried greatly, and my tears did not stand still till I was not able to endure it; when I looked they flowed on account of that which I saw, because everything will come and be fulfilled; and all the deeds of men in their order appeared to me.

Then I wept with a great weeping and my tears stayed not till I could no longer endure it: when I saw, they flowed on account of what I had seen; for everything shall come and be fulfilled, and all the deeds of men in their order were shown to me.

Sedan gret jag ymnigt, och mina tårar upphörde icke, så att jag icke var istånd att uthärda det. Då jag skådade, flöto de, i anledning af hvad jag såg; ty allt hade kommit och försvunnit, hvarje enskild omständighet i menniskoslägtets förhållande var sedd af mig.

OCh därefter började jag häftigt gråta, och mina tårar runno, tills jag ej längre kunde stå ut därmed. De strömmade ned med anledning af det jag såg, ty allt detta skall ske och gå i fullbordan. Och alla människornas framtida gärningar hafva blifvit mig visade.Previous Chapter

Parallel Translations
90 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET