Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 90 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
7. The sheep, however, cried not out to them, neither did they hear what they uttered to them; but were deaf, blind, and obdurate in the greatest degrees.

But the sheep did not cry to them and did not hear what they said to them, but were exceedingly deaf, and their eyes exceedingly and powerfully blinded.

Yea, they cried to them, but they did not hearken to what they said to them, but were exceedingly deaf, and their eyes were very exceedingly blinded.

Fåren beklagade sig likväl icke för dem, ej heller hörde de, hvad de yttrade till dem, utan voro döfva, blinda och förhärdade i högsta måtto.

Fåren beklagade sig likväl icke för dem, ej heller hörde de, hvad de yttrade till dem, utan voro döfva, blinda och förhärdade i högsta måtto.Förra Kapitlet

Parallel Translations
90 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET