Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 91 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
14. After this, in the ninth week, shall the judgment of righteousness be revealed to the whole world. Every work of the ungodly shall disappear from the whole earth; the world shall be marked for destruction; and all men shall be on the watch for the path of integrity.

And after that, in the ninth week, the judgment of justice will be revealed to all the world, and all the doings of the impious will depart from the world, and the world will be written out for destruction, and all men will look for the path of rectitude.

a. And after that, in the ninth week, the righteous judgement shall be revealed to the whole world, b. And all the works of the godless shall vanish from all the earth, c. And the world shall be written down for destruction.

Derefter skall i nionde veckan rättfärdighetens dom uppenbaras för hela verlden. Allt hvad de ogudaktiga gjort, skall försvinna från hela jorden; verlden skall blifva märkt till förstörelse, och alla menniskor skola ifrigt söka efter rättrådighetens väg.

Och därefter, i den nionde veckan, varder den rättvisa domen uppenbarad för hela världen, och de ogudaktigas alla verk skola försvinna från jorden, och världen skall förberedas på sin undergång och alla människor blicka efter rättskaffenhetens väg.Previous Chapter

Parallel Translations
91 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET