Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 91 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. Approach not integrity with a double heart; nor be associated with double-minded men: but walk, my children, in righteousness, which will conduct you in good paths; and be truth your companion.

And do not approach rectitude with a double heart, and do not associate with those of a double heart, but walk in justice, my children, and she will lead you in the good path, and justice will be your companion.

And draw not nigh to uprightness with a double heart, And associate not with those of a double heart, But walk in righteousness, my sons. And it shall guide you on good paths, And righteousness shall be your companion.

Nalkens icke rättrådigheten med dubbelt hjerta, och sällen eder icke till dubbelsinnade menniskor; utan vandren, mina barn, i rättfärdighet; hvilken skall föra eder på goda vägar, och låten sanningen vara edert sällskap.

Och närmen eder henne icke med dubbelt hjärta, och ställen eder icke till dem som hafva dubbelt hjärta, utan vandren i rättfärdigheten, mina söner, och hon skall leda eder på goda vägar och vara eder följeslagerska.Previous Chapter

Parallel Translations
91 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET