Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 91 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
7. When therefore iniquity, sin, blasphemy, tyranny, and every evil work, shall increase, and when transgression, impiety, and uncleanness also shall increase, then upon them all shall great punishment be inflicted from heaven. The holy Lord shall go forth in wrath, and upon them all shall great punishment from heaven be inflicted. The holy Lord shall go forth in wrath, and with punishment, that he may execute judgment upon earth.

And when injustice and sin and reviling and oppression and all the deeds will increase, and falling-off and reviling and uncleanness will increase; there will be a great punishment from heaven upon them all, and the holy Lord will come forth in anger, and with punishment, that he may pass judgment on the earth.

And when sin and unrighteousness and blasphemy And violence in all kinds of deeds increase, And apostasy and transgression and uncleanness increase, A great chastisement shall come from heaven upon all these, And the holy Lord will come forth with wrath and chastisement To execute judgement on earth.

När derföre orättfärdighet, synd, hädelse, tyranni och allehanda onda gerningar tillvexa, och när öfverträdelse, ogudaktighet och orenhet föröka sig, då skall ett stort straff sändas dem alla från himmelen. Den helige Herren skall gå fram i vrede, och öfver dem alla skall från himmelen komma ett stort straff. Den helige Herren skall gå fram i vrede och med bestraffning, på det Han må verkställa dom på jorden.

Och när då orättvisa och synd och hädelse och våld och affall och brott och orenhet och all ondska tilltaga på jorden, skall en stor straffdom från himmelen komma öfver henne, och den helige Herren skall framträda med vrede och vedergällning för att hålla dom på jorden.Previous Chapter

Parallel Translations
91 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET