Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 91 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
8. In those days oppression shall be cut off from its roots, and iniquity with fraud shall be eradicated, perishing from under heaven.

And in those days oppression will be cut off from its roots, and the roots of injustice together with deception, and they will be destroyed from under heaven.

In those days violence shall be cut off from its roots, And the roots of unrighteousness together with deceit, And they shall be destroyed from under heaven.

I dessa dagar skall förtrycket afhuggas från sin rot, och orättfärdigheten och bedrägeriet skola uppryckas vid roten och förgås under himmelen.

I de dagarna skall våldet bortskäras från sina rötter, likaså orättvisan och bedrägeriet, och de skola förgås och försvinna.Previous Chapter

Parallel Translations
91 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET