Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 91 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
9. Every place of strength (128) shall be surrendered with its inhabitants; with fire shall it be burnt. They shall be brought from every part of the earth, and be cast into a judgment of fire. They shall perish in wrath, and by a judgment overpowering them for ever.

(128) Every place of strength. Or, "all the idols of the nations" (Knibb, p. 218). Rev. 20:9

And all the pictures of the heathens will be given away; the towers will be burned by fire, and they will be removed from the whole earth, and will be thrown into a condemnation of fire, and will be destroyed in anger, and in a strong judgment which will be to eternity.

Rev. 20:9

And all the idols of the heathen shall be abandoned, And the temples burned with fire, And they shall remove them from the whole earth, And they (i. e. the heathen) shall be cast into the judgement of fire, And shall perish in wrath and in grievous judgement for ever.

Rev. 20:9

Hvarje befästadt ställe skall uppgifvas med dess innevånare; med eld skall det brännas. De skola blifva förda från hvarje del af jorden och kastas i en dom af eld. De skola förgås uti vrede och genom en dom, som för evigt öfverväldigar dem.

Upp. 20:9

Och hedningarnas alla afgudabilder skola bortskaffas och deras torn* uppbrännas med eld och utrotas från jorden, och själfva skola de kastas i fördömelsens eld och omkomma i vreden och i den stora fördömelsen, som varar i evighet.

Upp. 20:9Previous Chapter

Parallel Translations
91 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET