Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 91 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterFemte delen (kap. 91 - 105).

HENOCHS EPISTEL (VISHETENS LÄRA)

Henochs förmaningstal till sina barn. De tre sista veckorna. Den nya himlen.

Femte delen (kap. 91 - 105).

HENOCHS EPISTEL (VISHETENS LÄRA)

Henochs förmaningstal till sina barn. De tre sista veckorna. Den nya himlen.
   

Och nu, min son Metusalah, kalla till mig alla dina bröder och församla alla din moders söner, ty Guds ord kallar mig, och Anden är utgjuten öfver mig, att jag må säga eder allt som skall komma öfver eder ända in i evighet.
ch nu, min son Metusalah, kalla till mig alla dina bröder och församla alla din moders söner, ty Guds ord kallar mig, och Anden är utgjuten öfver mig, att jag må säga eder allt som skall komma öfver eder ända in i evighet.    

Då gick Metusalah åstad och ropade alla sina bröder och församlade hela sin familj.
2. Då gick Metusalah åstad och ropade alla sina bröder och församlade hela sin familj.    

Och Henoch talade till alla sina barn om rättfärdigheten och sade: Hören, mina söner, eder faders ord och lyssnen så som sig bör till min muns röst, ty jag förmanar eder och säger eder, mina kära: älsken rättskaffenheten och vandren i henne.
3. Och Henoch talade till alla sina barn om rättfärdigheten och sade: Hören, mina söner, eder faders ord och lyssnen så som sig bör till min muns röst, ty jag förmanar eder och säger eder, mina kära: älsken rättskaffenheten och vandren i henne.    

Och närmen eder henne icke med dubbelt hjärta, och ställen eder icke till dem som hafva dubbelt hjärta, utan vandren i rättfärdigheten, mina söner, och hon skall leda eder på goda vägar och vara eder följeslagerska.
4. Och närmen eder henne icke med dubbelt hjärta, och ställen eder icke till dem som hafva dubbelt hjärta, utan vandren i rättfärdigheten, mina söner, och hon skall leda eder på goda vägar och vara eder följeslagerska.    

Ty jag vet, att ett tillstånd af våldsverkan skall taga öfverhand på jorden och en stor straffdom utföras på henne och all orättfärdighet få ett slut och afskäras från rötterna och hela dess byggnad förgås.
5. Ty jag vet, att ett tillstånd af våldsverkan skall taga öfverhand på jorden och en stor straffdom utföras på henne och all orättfärdighet få ett slut och afskäras från rötterna och hela dess byggnad förgås.    

Och ånyo skall orättfärdigheten få makten, och all orättvisans och våldets och brottets gärningar skola taga en ände på jorden.
6. Och ånyo skall orättfärdigheten få makten, och all orättvisans och våldets och brottets gärningar skola taga en ände på jorden.    

Och när då orättvisa och synd och hädelse och våld och affall och brott och orenhet och all ondska tilltaga på jorden, skall en stor straffdom från himmelen komma öfver henne, och den helige Herren skall framträda med vrede och vedergällning för att hålla dom på jorden.
7. Och när då orättvisa och synd och hädelse och våld och affall och brott och orenhet och all ondska tilltaga på jorden, skall en stor straffdom från himmelen komma öfver henne, och den helige Herren skall framträda med vrede och vedergällning för att hålla dom på jorden.    

I de dagarna skall våldet bortskäras från sina rötter, likaså orättvisan och bedrägeriet, och de skola förgås och försvinna.
8. I de dagarna skall våldet bortskäras från sina rötter, likaså orättvisan och bedrägeriet, och de skola förgås och försvinna.    

Och hedningarnas alla afgudabilder skola bortskaffas och deras torn* uppbrännas med eld och utrotas från jorden, och själfva skola de kastas i fördömelsens eld och omkomma i vreden och i den stora fördömelsen, som varar i evighet.
9. Och hedningarnas alla afgudabilder skola bortskaffas och deras torn* uppbrännas med eld och utrotas från jorden, och själfva skola de kastas i fördömelsens eld och omkomma i vreden och i den stora fördömelsen, som varar i evighet.  Upp. 20:9
 

Och de rättfärdiga skola uppvakna ur sin sömn, och visheten skall stå upp och gifvas åt dem.
10. Och de rättfärdiga skola uppvakna ur sin sömn, och visheten skall stå upp och gifvas åt dem.    

Och därefter varda orättfärdighetens rötter afskurna, och syndarna skola omkomma genom svärd. För hädarna blifva de afskurna på hvarje ort och för dem som hafva våldsdåd i sinnet och för dem som smäda; de skola omkomma genom svärd.
11. Och därefter varda orättfärdighetens rötter afskurna, och syndarna skola omkomma genom svärd. För hädarna blifva de afskurna på hvarje ort och för dem som hafva våldsdåd i sinnet och för dem som smäda; de skola omkomma genom svärd.    

Och sedan kommer en annan vecka, den åttonde, rättfärdighetens, och henne skall gifvas ett svärd, att dom och rättvisa må drabba dem som utöfva förtryck och syndarna öfverantvardas i de rättfärdigas händer.
12. Och sedan kommer en annan vecka, den åttonde, rättfärdighetens, och henne skall gifvas ett svärd, att dom och rättvisa må drabba dem som utöfva förtryck och syndarna öfverantvardas i de rättfärdigas händer.    

Och vid slutet af den veckan skola de genom sin rättfärdighet förvärfva sig boningar, och ett hus skall byggas till den store Konungens ära för alltid och för evigt.
13. Och vid slutet af den veckan skola de genom sin rättfärdighet förvärfva sig boningar, och ett hus skall byggas till den store Konungens ära för alltid och för evigt.    

Och därefter, i den nionde veckan, varder den rättvisa domen uppenbarad för hela världen, och de ogudaktigas alla verk skola försvinna från jorden, och världen skall förberedas på sin undergång och alla människor blicka efter rättskaffenhetens väg.
14. Och därefter, i den nionde veckan, varder den rättvisa domen uppenbarad för hela världen, och de ogudaktigas alla verk skola försvinna från jorden, och världen skall förberedas på sin undergång och alla människor blicka efter rättskaffenhetens väg.    

Och sedan, i tionde veckan, i sjunde delen, skall domen äga rum för evigheten, den dom som skall hållas öfver väktarna; och den eviga, stora himmelen skall framspira ur änglarnas krets.
15. Och sedan, i tionde veckan, i sjunde delen, skall domen äga rum för evigheten, den dom som skall hållas öfver väktarna; och den eviga, stora himmelen skall framspira ur änglarnas krets.    

Och den förra himmelen skall krympa ihop och förgås och en ny himmel synas, och alla himlarnas ljus skola sjufaldt lysa i evighet.
16. Och den förra himmelen skall krympa ihop och förgås och en ny himmel synas, och alla himlarnas ljus skola sjufaldt lysa i evighet.  Jes. 30:26
. Upp. 21:1
 

Och därefter skola oräkneliga veckor komma i godhet och rättfärdighet, och från den stunden varder synden icke mera nämnd i evighet.
17. Och därefter skola oräkneliga veckor komma i godhet och rättfärdighet, och från den stunden varder synden icke mera nämnd i evighet.    

Och nu säger jag eder, mina söner, och visar eder rättvisans och våldets vägar och skall ånyo visa eder dem, att I mån veta hvad som skall ske.
18. Och nu säger jag eder, mina söner, och visar eder rättvisans och våldets vägar och skall ånyo visa eder dem, att I mån veta hvad som skall ske.    

Och lyssnen nu, mina söner, och vandren på rättfärdighetens vägar och icke på våldets, ty alla som vandra på orättfärdighetens vägar skola förgås evinnerligen.
19. Och lyssnen nu, mina söner, och vandren på rättfärdighetens vägar och icke på våldets, ty alla som vandra på orättfärdighetens vägar skola förgås evinnerligen.    


* Tempel.

* Tempel.
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
91 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET