Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 92 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. Mercy shall be showed to the righteous man; upon him shall be conferred integrity and power for ever. In goodness and in righteousness shall he exist, and shall walk in everlasting light;

He will be gracious to the just one, and will give him everlasting rectitude and will give power, and will be in goodness and justice, and he will walk in the everlasting light.

He will be gracious to the righteous and give him eternal uprightness, And He will give him power so that he shall be (endowed) with goodness and righteousness. And he shall walk in eternal light.

Nåd skall ske den rättfärdige mannen; honom skall rättrådighet och makt för evigt tillskyndas. I godhet och rättfärdighet skall han lefva, och han skall vandra i ett evigtvarande ljus;

Gud skall vara den rättfärdige huld och gifva honom evig rättskaffenhet och evigt herravälde, och han skall lefva i godhet och rättfärdighet och vandra i evigt ljus.Previous Chapter

Parallel Translations
92 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET