Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 93 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
11. Who is there of all the children of men, capable of hearing the voice of the Holy One without emotion? Who is there capable of thinking his thoughts? Who capable of contemplating all the workmanship of heaven? Who of comprehending the deeds of heaven?

And who is there of all the children of men that is able to hear the voice of the Holy One, and does not tremble, and who is able to think his thoughts, and who that is able to see all the works of heaven?

[For who is there of all the children of men that is able to hear the voice of the Holy One without being troubled? And who can think His thoughts? and who is there that can behold all the works of heaven?

Hvilken är det ibland alla menniskors barn, som är i stånd att höra den helige Endes röst utan rörelse? Hvilken är i stånd att tänka Hans tankar? Hvem är i stånd att betrakta alla himmelens verk? Hvem att fatta alla gerningar i himmelen?

Ty hvar finnes ett människobarn, som mäktar höra den Heliges stämma och ej blifva förskräckt, och hvar någon som kan tänka hans tankar eller se alla himmelens verk?Previous Chapter

Parallel Translations
93 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET