Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 93 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
12. He may behold its animation, but not its spirit. He may be capable of conversing respecting it, but not of ascending to it. He may see all the boundaries of these things, and meditate upon them; but he can make nothing like them.

And how could one know the deeds of heaven and be able to see his breath and his spirit, and be able to relate it, or ascend and see all their ends, and think them or act like them?

And how should there be one who could behold the heaven, and who is there that could understand the things of heaven and see a soul or a spirit and could tell thereof, or ascend and see all their ends and think them or do like them?

Han må se dess lifvande, men icke dess anda; han må vara i stånd att samtala derom, men icke att uppstiga dit. Han må se alla skiljegränser imellan dessa ting och öfverväga dem; men han kan icke göra något, som liknar dem.

Och vem kan förstå de himelska tingen eller skåda Guds ande och förtälja därom eller stiga ditupp och se alla himmelska tingens vingar och fatta dem med tanken eller göra något liknande?Previous Chapter

Parallel Translations
93 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET