Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 93 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
14. Is it every man who is capable of comprehending the extent of heaven; what its elevation is, and by what it is supported? How many are the numbers of the stars; and where all the luminaries remain at rest?

Or is there any man who is able to know the length of heaven, and what is its height, and upon what it is established, and what is the measure as regards the number of the stars, and where all the luminaries rest?

Or is there any one who could discern the length of the heaven and how great is its height, and upon what it is founded, and how great is the number of the stars, and where all the luminaries rest?]

Är det någon menniska, som förmår fatta vidden af himmelen, hvad dess upphöjning är, och hvad som understöder den? Huru stort stjernornas antal är, och hvarest alla ljusen hvila sig?

Eller finnes någon, som kunde begripa himmelens längd och höjd och förstå hvarpå den är fäst och huru stort stjärnornas tal är och hvad som håller alla ljusen sväfvande?Previous Chapter

Parallel Translations
93 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET