Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 93 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
2. And Enoch said, Concerning the children of righteousness, concerning the elect of the world, and concerning the plant of righteousness and integrity. Concerning these things will I speak, and these things will I explain to you, my children: I who am Enoch. In consequence of that which has been shown to me, from my heavenly vision and from the voice of the holy angels (129) have I acquired knowledge; and from the tablet of heaven have I acquired understanding.

(129) Holy angels. A Qumran text reads, "Watchers and Holy Ones," clearly denoting heavenly Watchers who did not fall along with the wicked ones (Milik, p. 264). See also Dan. 4:13, "a watcher and a holy one came down from heaven"; Dan. 4:17, "watchers, and... holy ones."

And Enoch said: "Concerning the children of justice and concerning the chosen of the world and concerning the plant of justice and of rectitude, of these I will speak to you and announce to you, my children, I, Enoch, as it has appeared to me in a vision from heaven, and what I learned through the voice of the holy angels and understood from the tablets of heaven."

Dan. 4:13. Dan. 4:17

And Enoch said: 'Concerning the children of righteousness and concerning the elect of the world, And concerning the plant of uprightness, I will speak these things, Yea, I Enoch will declare (them) unto you, my sons: According to that which appeared to me in the heavenly vision, And which I have known through the word of the holy angels, And have learnt from the heavenly tablets.'

Dan. 4:13. Dan. 4:17

Och Enoch sade: Om rättfärdighetens barn, om de utvalde i verlden och om rättfärdighetens och redlighetens planta, Om dessa ting skall jag tala, och dessa ting skall jag förklara för eder, mina barn, jag som är Enoch. Genom det, som jag inhämtat af min himmelska uppenbarelse och af de helige änglars röst, har jag förvärfvat kunskap; och från himmelens skriftafla har jag hämtat förstånd.

Dan. 4:10. Dan. 4:14

och sade: Om rättfärdighetens barn och de utvalda i världen och om rättvisans och rättskaffenhetens planta talar jag med eder och kungör eder detta, mina söner, jag, Henoch, efter det som uppenbarats mig i den himmelska synen och som jag vet genom de heliga änglarnas ord och lärt känna genom himmelens taflor.

Dan. 4:10. Dan. 4:14Previous Chapter

Parallel Translations
93 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET