Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 93 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. Enoch then began to speak from a book, and said, I have been born the seventh in the first week, while judgment and righteousness wait with patience.

And Enoch commenced to relate from the books, and said: "I was born the seventh in the first week, while judgment and justice were yet retarded.

And Enoch began to recount from the books and said: 'I was born the seventh in the first week, While judgement and righteousness still endured.

Då började Enoch att tala ur en bok och sade: jag har blifvit född den sjunde i första veckan, då dom och rättfärdighet vaka med tålamod.

Och nu begynte Henoch uppläsa ur böckerna och sade: Jag föddes, den sjunde från Adam, i första veckan, medan dom och rättvisa småningom försvunno.Previous Chapter

Parallel Translations
93 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET