Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 93 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. But after me, in the second week, great wickedness shall arise, and fraud shall spring forth. In that week the end of the first shall take place, in which mankind shall be safe. (130) But when the first is completed, iniquity shall grow up; and during the second week he shall execute the decree (131) upon sinners.

(130) Mankind shall be safe. Or, "a man will be saved" (Knibb, p. 224). (131) The Deluge after the first (in the middle of the second) Millennium (2500 B.C.).

And there will arise after me in the second week great evil, and destruction will spring up; and in it there will be the first end; and in it a man will be saved; and after it is finished injustice will grow, and he will make a law for the sinners.

And after me there shall arise in the second week great wickedness, And deceit shall have sprung up; And in it there shall be the first end. And in it a man shall be saved; And after it is ended unrighteousness shall grow up, And a law shall be made for the sinners.

Men efter mig i andra veckan skall mycken ondska uppstiga, och bedrägeri skall utsprida sig. I denna veckan skall slutet af den första inträffa, i hvilken menniskoslägtet skall vara i säkerhet. Men när den första är fullkomnad, skall orättfärdigheten uppvexa, och Han skall verkställa sitt beslut på syndare *)

Och efter mig, i andra veckan, skall stor ondska uppkomma och bedrägeri uppspira, och därunder skall den första änden inträffa och en man varda räddad, och när detta är fullbordadt, skall orättfärdigheten växa och Gud gifva syndarna en lag.Previous Chapter

Parallel Translations
93 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET