Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 93 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
6. Subsequently, in the fourth week, during its completion, the visions of the holy and the righteous shall be seen, the order of generation after generation shall take place, and a habitation shall be made for them.

And after that, in the fourth week, in the end thereof, visions of the holy and the just will be seen, and a law for all generations, and a court will be made for them.

And after that in the fourth week, at its close, Visions of the holy and righteous shall be seen, And a law for all generations and an enclosure shall be made for them.

I den efterföljande fjerde veckan, under dess fullbordan, skola uppenbarelser af det heliga och det rätta blifva sedda, lagen för slägte efter slägte skall komma, och en boning skall uppbyggas för dem ***).

Och sedan, i den fjärde veckan, vid dess slut skola de heligas och rättfärdigas anleten synas, och en lag för alla kommande släkten och en gård* skola gifvas dem.Previous Chapter

Parallel Translations
93 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET