Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 94 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. And now let me exhort you, my children, to love righteousness, and to walk in it; for the paths of righteousness are worthy of acceptation; but the paths of iniquity shall suddenly fail, and be diminished.

And now I say to you, my children, love justice and walk in it, for the paths of justice are worthy that they be accepted; and the paths of injustice are destroyed suddenly and cease.

And now I say unto you, my sons, love righteousness and walk therein; For the paths of righteousness are worthy of acceptation, But the paths of unrighteousness shall suddenly be destroyed and vanish.

Och nu, låt mig uppmana eder, mina barn, att älska rättfärdigheten och att vandra i den; ty rättfärdighetens vägar äro värdige att följas; men orättfärdighetens vägar skola hastigt fela och blifva förminskade.

Och nu säger jag eder, mina söner, älsken rättfärdigheten och vandren i henne, ty rättfärdighetens vägar äro värda, att man omfattar dem, men orättfärdighetens vägar förgås plötsligt och försvinna.Previous Chapter

Parallel Translations
94 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET