Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 94 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
2. To men of note in their generation the paths of oppression and death are revealed; but they keep far from them, and do not follow them.

And to certain men of a future generation the paths of violence and of death will be revealed, and they will retreat from them, and will not follow them.

And to certain men of a generation shall the paths of violence and of death be revealed, And they shall hold themselves afar from them, And shall not follow them.

För män af anseende i deras tid äro förtryckets och dödens vägar uppenbarade; men de hålla sig långt ifrån dem och följa dem icke.

Och för vissa af det kommande släktet varda våldets och dödens vägar uppenbarade, och de skola hålla sig fjärran därifrån och icke följa dem.Previous Chapter

Parallel Translations
94 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET