Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 94 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. Now, too, let me exhort you who are righteous, not to walk in the paths of evil and oppression, nor in the paths of death. Approach them not, that you may not perish; but covet,

And now I say to you, the just: Do not walk in the wicked path and in violence, and not in the paths of death, and do not approach them, that ye be not destroyed.

And now I say unto you the righteous: Walk not in the paths of wickedness, nor in the paths of death, And draw not nigh to them, lest ye be destroyed.

Nu låt mig äfven uppmana eder, som ären rättfärdige, att icke vandra på ondskans och förtryckets vägar, ej heller på dödens vägar. Nalkens dem icke, på det J icke måtten förgås, utan eftertrakten

Och nu säger jag eder, I rättfärdiga: vandren icke på den onda vägen och i öfvervåld, icke heller på dödens vägar och närmen eder dem icke, att I ej mån förgås.Previous Chapter

Parallel Translations
94 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET