Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 94 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. And choose for yourselves righteousness, and a good life. Walk in the paths of peace, that you may live, and be found worthy.

But love and choose for yourselves justice and a pleasing life, and walk in the paths of peace, that ye may live and have joy.

But seek and choose for yourselves righteousness and an elect life, And walk in the paths of peace, And ye shall live and prosper.

Och utväljen åt eder rättfärdigheten och en god lefnad. Vandren på fredens vägar, att J måtten lefva och finnas värdige.

Utan söken och utväljen åt eder rättfärdigheten och ett Gud täckeligt lif, och vandren på dens vägar, att I mån lefva och hafva fröjd.Previous Chapter

Parallel Translations
94 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET