Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 95 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. O that my eyes were clouds of water, that I might weep over you, and pour forth my tears like rain, and rest from the sorrow of my heart!

Oh that my eyes were clouds of water, and I could weep over you, and pour out my tears like a cloud of water, and I could rest from the sorrow of my heart.

Oh that mine eyes were [a cloud of] waters That I might weep over you, And pour down my tears as a cloud †of† waters: That so I might rest from my trouble of heart!

O, att mina ögon voro skyar af vatten, att jag måtte gråta öfver eder och utgjuta mina tårar såsom regn och lätta mitt hjertas sorg!

O att mina ögon vore ett vattenmoln, så att jag kunde gråta öfver eder och utgjuta mina tårar såsom ett regnmoln; då finge jag ro för mitt hjärtas bekymmer.Previous Chapter

Parallel Translations
95 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET