Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 95 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
6. Woe to you, false witnesses, you who aggravate iniquity; for you shall suddenly perish.

Woe to you, the witnesses of untruth, and to those who weigh injustice, for ye will be destroyed suddenly.

Woe to you, lying witnesses, And to those who weigh out injustice, For suddenly shall ye perish.

Ve eder, J falske vittnen, som förvärren orättfärdigheten; ty J skolen hastigt förgås.

Ve eder, I falska vittnen, och eder, som uttänken det orätt är, ty plötsligen skolen I omkomma.



Förra Kapitlet

Parallel Translations
95 Kapitlet

Nästa Kapitel






Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar






Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET