Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 96 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. Woe to you who feed upon the glory of the corn, and drink the strength of the deepest spring, and in the pride of your power tread down the humble.

Woe to you who devour the marrow of the wheat, and drink the power of the root of the fountain, and trod down the lowly by your power.

Woe to you who devour the finest of the wheat, And drink wine in large bowls, And tread under foot the lowly with your might.

Ve eder, J syndare, ty genom eder rikedom liknen J de helige, men edra hjertan förebrå eder, vetande att J ären syndare. Detta ord skall vittna emot eder för minnet af brott.

Ve eder, som äten hvetets märg och dricken källans must och med eder makt förtrampen de arma!Förra Kapitlet

Parallel Translations
96 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET