Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 96 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
6. Woe to you who drink water at pleasure; for suddenly shall you be recompensed, consumed, and withered, because you have forsaken the foundation of life.

Woe to you who drink water at all times, for ye will be repaid suddenly, and will dry up and wither, because ye have left the fountain of life.

Woe to you who drink water from every fountain, For suddenly shall ye be consumed and wither away, Because ye have forsaken the fountain of life.

Ve eder, som föden eder af sädens kärna (sädens ära) och dricken styrkan af källans djup och i eder makt nedtrampen de ringa.

Ve eder, som alltid dricken vatten, ty plötsligen skolen I få eder lön, och I skolen utsina och förtorka, emedan I hafven öfvergivit Lifvets källa.Previous Chapter

Parallel Translations
96 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET