Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 96 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
8. Woe to you, powerful, who with power strike down righteousness; for the day of your destruction shall come; while at that very time many and good days shall be the portion of the righteous, even at the period of your judgment.

Woe to you powerful, who throw down with power the just ones, for the day of your destruction will come. In those days many and good days will come to the just, on the day of your judgment.

Woe to you, ye mighty, Who with might oppress the righteous; For the day of your destruction is coming. In those days many and good days shall come to the righteous – in the day of your judgement.

Ve eder, J mäktige, som med makt nedslån rättfärdigheten; ty dagen för eder undergång skall komma, medan många och goda dagar skall blifva de rättfärdigas del, just vid den tiden, just vid eder doms tid.

Ve eder, I mäktiga, som med eder makt förtrycken den rättfärdige, ty edert fördärfs dag skall inbryta. I den tiden skola många goda dagar komma för de rättfärdiga, på eder doms dag.Förra Kapitlet

Parallel Translations
96 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET