Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 97 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. The righteous are confident that sinners will be disgraced, and perish in the day of iniquity.

Believe, ye righteous, that the sinners will become a shame And perish in the day of unrighteousness.

De rättfärdige äro öfvertygade, att syndare icke skola finna nåd, utan förgås på orättfärdighetens dag.

Tron, I rättfärdiga, ty på skam komma syndarna och skola förgås på orättfärdighetens dag.Previous Chapter

Parallel Translations
97 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET