Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 97 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
8. Woe to you who squander silver and gold, not obtained in righteousness, and say, We are rich, possess wealth, and have acquired everything which we can desire.

Woe to you who acquire silver and gold without justice, and say: "We have become rich, and have treasures, and possess everything we desire;

Woe to you who acquire silver and gold in unrighteousness and say: "We have become rich with riches and have possessions; And have acquired everything we have desired.

Ve eder, som förslösen silfver och guld, icke förvärfvade i rättfärdighet, och sägen: vi äro rika, besitta ägodelar och hafva förvärfvat allt, hvad vi kunna önska.

Ve eder, som förvärfven guld och silfver i orättfärdighet och sägen: Vi hafva blifvit rika och äga skatter och hafva allt hvad vi önska,Previous Chapter

Parallel Translations
97 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET