Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 97 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
9. Now then will we do whatsoever we are disposed to do; for we have amassed silver; our barns are full, and the husbandmen of our families are like overflowing water.

Luke 12:16-21

And now we will do what we contemplate, for we have gathered together silver, and our treasuries are filled, and as water so many are the workmen of our houses."

Luke 12:16-21

And now let us do what we purposed: For we have gathered silver, 9d And many are the husbandmen in our houses." 9e And our granaries are (brim) full as with water,

Luke 12:16-21

Nu vilje vi derföre göra, hvad helst vi äro hugade att göra; ty vi hafva hopat silfver; våra lador äro fulla, och husfäderna i våra hus likna öfverflödande vatten.

Luk. 12:16-21

och nu vilja vi utföra hvad vi tänka, ty vi hafva samlat silfver och fyllt våra förrådshus, och liksom vatten så många äro de som sköta våra hus.

Luk. 12:16-21Previous Chapter

Parallel Translations
97 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET