Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 98 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
10. Now therefore know that you are destined to the day of destruction; nor hope that sinners shall live; but in process of time you shall die; for you are not marked for redemption; But are destined to the day of the great judgment, to the day of distress, and the extreme ignominy of your souls.

And now know that ye are prepared for the day of destruction, and do not hope that ye will live, ye sinners, but ye shall depart and die, for ye do not know a ransom; for ye are prepared for the day of the great judgment, and for the day of trouble and of great disgrace to your souls.

And now, know ye that ye are prepared for the day of destruction: wherefore do not hope to live, ye sinners, but ye shall depart and die; for ye know no ransom; for ye are prepared for the day of the great judgement, for the day of tribulation and great shame for your spirits.

Veten nu derföre, att J ären bestämda för förödelsens dag; vänten icke, att syndare skola lefva, utan i tidens fortgång skolen J dö, ty J ären icke tecknade till återlösning; Utan J ären bestämde för den stora domens dag, för olyckans dag och edra själars yttersta vanära.

Och veten nu, att I ären beredda på fördärfvets dag, och hoppas icke, att I skolen lefva, I syndare, utan I skolen gå hädan och dö, emedan I icke kännen till någon lösepenning. Ty I ären beredda för den stora domens och nödens och den stora skammens dag för eder ande.Previous Chapter

Parallel Translations
98 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET