Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 98 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. Barrenness shall not be previously inflicted on woman; but on account of the work of her hands shall she die childless.

And barrenness has not been given to a woman, but on account of the deeds of her hands she dies without children.

And barrenness has not been given to the woman, But on account of the deeds of her own hands she dies without children.

Ofruktsamhet skall icke eljest vara qvinnans lott; men i följd af sina händers verk skall han dö barnlös.

Och ofruktsamhet är icke kvinnan gifven, utan genom sina händers gärningar dör hon utan barn.Förra Kapitlet

Parallel Translations
98 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET