Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 98 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
6. I have sworn to you, sinners, by the holy and the Great One, that all your evil deeds are disclosed in the heavens; and that none of your oppressive acts are concealed and secret.

I swear to you sinners, by the Holy and the Just One, that all your wicked deeds are revealed in the heavens, and none of your deeds of violence are covered or hidden.

I have sworn unto you, ye sinners, by the Holy Great One, That all your evil deeds are revealed in the heavens, And that none of your deeds of oppression are covered and hidden.

Jag har svurit eder, J syndare, vid den helige och store Ende, att alla edra onda gerningar äro uppenbarade i himlarne, och att ingen af edra förtryckande gerningar är dold och hemlig.

Jag svär eder, I syndare, vid den Helige och Store, att alla eder onda verk äro uppenbara i himlarna och att intet af edra våldsdåd är öfvertäckt eller fördoldt.Previous Chapter

Parallel Translations
98 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET