Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 99 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
2. Woe to you who change the words of integrity. They transgress against the everlasting decree; (140) And cause the heads of those who are not sinners to be trodden down upon the earth.

(140) They transgress... the everlasting decree. Or, "they distort the eternal law" (Knibb, p. 232).

Woe to you who change the words of rectitude, and who transgress the law of eternity, and make themselves that which they are not, namely, sinners; they will be trod down on the earth.

Woe to them who pervert the words of uprightness, And transgress the eternal law, And transform themselves into what they were not [into sinners]: They shall be trodden under foot upon the earth.

Ve eder, som förändren rättrådighetens ord; de öfverträda det evigt varande beslutet; Och vålla, att deras hufvuden, som icke äro syndare, blifva nedtrampade på jorden.

Ve eder, som förvrängen sanningens ord! Och de affalla från den eviga lagen och göra sig själva till hvad de icke voro, till syndare; de skola förtrampas på jorden.Previous Chapter

Parallel Translations
99 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET