Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 99 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. In those days you, O righteous, shall have been deemed worthy of having your prayers rise up in remembrance; and shall have deposited them in testimony before the angels, that they might records the sins of the sinners in the presence of the Most High.

And in those days prepare yourselves, ye just, to raise your prayers of remembrance, and ye will place them as a testimony before the angels, that they may lay the sins of the sinners before the Most High as a remembrance.

In those days make ready, ye righteous, to raise your prayers as a memorial, And place them as a testimony before the angels, That they may place the sin of the sinners for a memorial before the Most High.

I dessa dagar skolen J, o J rättfärdige, anses värdige, att få edra böner upphöjda till åminnelse, och skolen hafva nedlagt dem såsom vittnesbörd inför änglarne, på det de må vittna om syndares synder i den Aldrahögstes närvaro.

I de dagarna gören eder redo, I rättfärdiga, för att börja edra minnesböner, och dem framläggen I inför änglarna såsom vittnesbörd, att de må förelägga den Högste till hågkomst syndarnas synd.Previous Chapter

Parallel Translations
99 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET