Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 99 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. In those days the nations shall be overthrown; but the families of the nations shall rise again in the day of perdition.

In those days the nations will be disturbed, and the generations of the nations will arise on the day of destruction.

In those days the nations shall be stirred up, And the families of the nations shall arise on the day of destruction.

I dessa dagar skola folkslagen blifva omkullkastade; men folkens slägter skola uppstå igen på förtappelsens dag.

I de dagarna skola folken komma i rörelse, och deras släkten skola resa sig på fördärfvets dag.Previous Chapter

Parallel Translations
99 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET