Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 99 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. In those days they who become pregnant shall go forth, carry off their children, and forsake them. Their offspring shall slip from them, and while suckling them shall they forsake them; they shall never return to them, and never instruct their beloved.

And in those days the fruit of the womb will miscarry, and they will mangle their own children; and they will cast their children from them, and miscarriages will pass from them; they will cast sucklings from them, and will not return to them, and will not pity their beloved.

And in those days the destitute shall go forth and carry off their children, And they shall abandon them, so that their children shall perish through them: Yea, they shall abandon their children (that are still) sucklings, and not return to them, And shall have no pity on their beloved ones.

I dessa dagar skola de, som blifva hafvande, gå ut, framföda sina barn och öfvergifva dem. Deras afföda skall falla ifrån dem, och då de gifva dem di, skola de förskjuta dem; de skola aldrig återvända till dem, och aldrig undervisa sina älskade.

Och i de dagarna skall lifsfrukten framkomma ofullgången, och sina egna barn skola de slita i stycken och stöta dem ifrån sig och råka ut för missfall. Spenabarnen skola de förskjuta och icke vända åter till dem och ej förbarma sig öfver sina kära.Previous Chapter

Parallel Translations
99 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET